Iskalnik globalne klasifikacije izdelkov

Globalna klasifikacija izdelka (Global Product Clasification - GPC) je skupni jezik za razvrščanje izdelkov v globalne skupine.

GS1 GPC (Global Product Classification) je svetovni standard za enotno razvrščanje izdelkov v blagovne skupine povsod po svetu. GPC poslovnim partnerjem omogoča učinkovitejšo in točnejšo izmenjavo podatkov o izdelkih preko celotne preskrbovalne verige. Organiziran je v štiristopenjsko hierarhijo: odsek (segment), družina (family), razred (class) in gradnik (brick).

Iskalnik GPC je namenjen iskanju ustreznega gradnika (brick), globalne klasifikacijske šifre za vaš izdelek.

V pomoč pri razvrščanju so vam na nekaterih ravneh klasifikacije na voljo definicije (definition). Na stopnji gradnika (brick) pa si lahko pomagate še z atributi (attribute), ki imajo lahko eno ali več vrednosti (value).

Veljavnost podatkov od: Maj 2023

Jezik iskanja in prikaza podatkov:

Prikaz Definicije (Definition):

Prikaz Atributov (Attributes):